MODEL KİLİT SİSTEMİ KOD STANDART/SERTİFİKA AĞIRLIK KAPALI KAPI ÇEKERİ YAN ÇEKER AÇIK KAPI ÇEKERİ KAPI AÇIKLIĞI
KİLİTLİ KARABİNLER
Am'D Vidalı Kilitli M34A SL CE EN 362, EN 12275, EAC, NFPA 1983 70 g 27 kN 8 kN 7 kN 25mm
Ball Kilitli M34A BL CE EN 362, EN 12275, EAC, NFPA 1983 75 g 27 kN 8 kN 7 kN 25mm
Triact Kilitli M34A TL CE EN 362, EN 12275, EAC, NFPA 1983 75 g 27 kN 8 kN 7 kN 24mm
Twist Kilitli M34A RL CE EN 12275 75 g 27 kN 8 kN 7 kN 25mm
Bm'D Triact Kilitli M032AA CE EN 362, EAC, ANSI Z359.12, NFPA 1983 T, CSA Z259.12 105 g 32 kN 16 kN 10 kN 24mm
Sm'D Vidalı Kilitli M39A SL CE EN 362, EN 12275 Tip B, EAC 45 g 23 kN 8 kN 7 kN 18mm
Triact Kilitli M39A TL CE EN 362, EN 12275 Tip B, EAC 55 g 23 kN 8 kN 7 kN 18mm
William Vidalı Kilitli M36A SL CE EN 362, EN 12275, EAC, NFPA 1983 T 85 g 27 kN 8 kN 8 kN 28mm
Ball Kilitli M36A BL CE EN 362, EN 12275, EAC, NFPA 1983 T 90 g 27 kN 8 kN 8 kN 27mm
Triact Kilitli M36A TL CE EN 362, EN 12275, EAC, NFPA 1983 T 90 g 27 kN 8 kN 8 kN 27mm
Attache Vidalı Kilitli M38A SL CE EN 12275 Tip H, UIAA 56 g 22 kN 7 kN 6 kN 24mm
OK Vidalı Kilitli M33A SL CE EN 362, EN 12275, UIAA 70 g 25 kN 8 kN 7 kN 22mm
Triact Kilitli M33A TL CE EN 362, EN 12275, UIAA 75 g 25 kN 8 kN 7 kN 22mm
Ball Kilitli M33A BL CE EN 362, EN 12275, UIAA 75 g 25 kN 8 kN 7 kN 23mm
Spirit Screw Vidalı Kilitli M53A CE EN 362, EN 12275 Tip B, UIAA 45 g 23 kN 8 kN 9 kN 18mm
ÖZEL AMAÇLI KARABİNLER
Frenio Twist Kilitli M42 CE EN 362, EN 12275 Tip B, UIAA 85 g 25 kN 10 kN 9 kN 15mm
Vertigo WL (via ferrata) Wire Kilitli M40A WLU CE EN 12275 Tip K ve B, UIAA 95 g 25 kN 10 kN 8 kN 24mm
Vertigo WL (macera parkı) Wire Kilitli M40A WLB CE EN 12275 Tip K ve B, UIAA 95 g 25 kN 10 kN 8 kN 24mm
Vertigo Twist Lock (progress) Twist Kilitli  M40A RLA CE EN 362 100 g 25 kN 10 kN 8 kN 25mm
Omni Vidalı Kilitli M37 SL CE EN 362, EN 12275 Tip B  85 g 20 kN 15 kN 7 kN 22mm
Triact Kilitli M37 TL CE EN 362, EN 12275 Tip B, UIAA 90 g 20 kN 15 kN 7 kN 22mm
Am'D (macera parkı) Pin-lock M34A PL CE EN 362, CE EN 12275, EAC 80 g 27 kN 8 kN 7 kN 25mm
KİLİTSİZ KARABİNLER
Ange S Tel kapı M57 CE EN 12275 Tip B, UIAA 28 g 20 kN 7 kN 9 kN 23mm
Ange L Tel kapı M59 CE EN 12275 Tip B, UIAA 34 g 22 kN 7 kN 10 kN 26mm
Spirit Düz Kapı M53S CE EN 12275 Tip B, UIAA 39 g 23 kN 8 kN 9 kN 21mm
Eğik kapı M53B CE EN 12275 Tip B, UIAA 39 g 23 kN 8 kN 9 kN 25mm
Sm'D Wall Düz Kapı M39A S CE EN 12275 Tip B, UIAA 41 g 23 kN 8 kN 7 kN 23mm
OK Green Düz Kapı M33A G CE EN 12275 Tip B, UIAA 65 g 25 kN 8 kN 7 kN 25mm
Djinn Eğik kapı M060BA CE EN 12275 Tip B, UIAA 45 g 23 kN 8 kN 9 kN 27mm
Düz Kapı M060AA CE EN 12275 Tip B, UIAA 45 g 23 kN 8 kN 9 kN 24mm
Owall Düz Kapı M41 CE EN 12275 Tip B, UIAA 68 g 24 kN 10 kN 7 kN 22mm
ÇELİK KARABİNLER
Oxan Vidalı Kilitli M72A SL CE EN 362, NFPA 1983 T, EAC 185 g 38 kN 16 kN 15 kN 22mm
Triact Kilitli M72A TL CE EN 362, NFPA 1983 T, EAC 195 g 38 kN 16 kN 15 kN 22mm
Oxan (barlı) Triact Kilitli M72A TLA CE EN362, ANSI Z359.1, NFPA 1983 T, CSA Z259.12, EAC 230 g 38 kN 16 kN 15 kN 20mm
Vulcan Vidalı Kilitli M73SL CE EN 362, NFPA 1983 G, EAC 265 g 40 kN 16 kN 11 kN 29mm
Triact Kilitli M73TL CE EN 362, NFPA 1983 G, EAC 285 g 40 kN 16 kN 11 kN 28mm
Triact Kilitli M73TLA CE EN 362, ANSI Z359.1, NFPA 1983 G, CSA Z259.12, EAC 305 g 40 kN 16 kN 11 kN 27mm
BÜYÜK KARABİNLER
MGO Open 60 Auto Locking MGOO 60 CE EN 362, EAC 490 g 23 kN - 23kN 63mm
MGO 110 Auto Locking MGO 110 CE EN 362, EAC 940 g 23 kN - 23kN 110mm
BAĞLANTI KARABİNLERİ
Ring open Vidalı Sabitleme P28 CE EN 362 70 g 23 kN 23kN - 11mm
Delta (10mm Çap) Vidalı Kilitli P11 CE EN 362 Tip Q 150 g 25 kN 10 kN - 12mm
Delta (Çap 8mm)  Vidalı Kilitli P11 8 CE EN 362 Tip Q 85 g 25 kN 10 kN - 10mm
Delta (Çap 8mm, barlı) Vidalı Kilitli P11 8B CE EN 362 Tip Q 95 g 25 kN 10 kN - 10mm
Go Vidalı Kilitli P15 CE EN 362 Tip Q 60 g 25 kN 10 kN - 16mm
Speedy (mağaracılık)  Vidalı Kilitli P14 - 23 g 15 kN - - 14mm
Maillon Rapide N° 5 Vidalı Kilitli P49100 21 g 14 kN - - 6.5mm
Demi Rond (10mm Çap) Vidalı Kilitli P18 CE EN 362 Tip Q 55 g 25 kN 10 kN 10mm