İş Güvenliği, Arama Kurtarma ve Dağcılık Malzemeleri ile İlgili Standartların Listesi

Standart Başlık Kapsam Başlık (ing. ) Kapsam (İng.)
EN 1078 Bisiklet, Kaykay ve Tekerlekli Paten Kullanıcıları İçin Kasklar Bu standard, bisiklet, kaykay ve tekerlekli paten kullanıcılarının taktığı kasklara ilişkin özellikleri ve deney metotlarını kapsar. Helmets for pedal cyclists and for users of skateboards and roller skates This standard, specifies requirements and test methods for helmets worn by users of pedal cycles skateoards and roller skates.
EN 12275 Dağcılık Teçhizatı - Bağlantı Halkaları - Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları Bu standard, tırmanmayı ihtiva eden dağcılıkta, bağlantı halkalarının (karabin) kullanımı için güvenlik kurallarını ve deney metotlarını kapsar. Mountaineering equipment - Connectors - Safety requirements and test methods This standard specifies safety requirements and test methods for connectors for use in mountaineering including.
EN 12277 Dağcılık Teçhizatı - Kuşaklar - Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları Bu standard, tırmanmayı ihtiva eden dağcılıkta kuşakların kullanımı için güvenlik kurallarını ve deney metotlarını kapsar. Bu standard, tam vücut kuşakları, ufak yapılı vücut kuşakları, oturma kuşağı ve çene kuşaklarına uygulanır. Mountaineering equipment - Harnesses - Safety requirements and test methods This European Standart specifies safety requirements and test methods for harnessesfor use in mountaineering including climbing. It is applicable to full body harnesses, small body harnesses, sit harnesses and chest harnesses.
EN 12278 Dağcılık teçhizatı - Makaralar- Güvenlik kuralları ve deney metotları Bu standard, tırmanmayı ihtiva eden dağcılıkta makaraların kullanımı için güvenlik kurallarını ve deney metotlarını kapsar. Montaineering equipment - Pulleys - Safety requirements and test methods Montaineering equipment - Pulleys - Safety requirements and test methods
EN 12492 Dağcılık techizatı - Dağcılar için başlıklar - Güvenlik kuralları ve deney metotları .Bu standard, dağcılıkta kullanılan koruyucu başlıklar için güvenlik kurallarını ve deney metotlarını kapsar. Mountaineering equipment- Helmets for mountaineers- Safety requirements and for test methods .This standard specifies safety requirements and test methods for safety helmets for use in mountaineering.
EN 12841 Düşmeye karşı kişisel koruma donanımı - Halat erişim sistemleri - Halat ayar tertibatı
Personal fall protection equipment - Rope access systems - Rope adjustment devices
EN 13089 Dağcılık Teçhizatı - Buz Aletleri - Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları Bu standard, tırmanma dahil dağcılıkta kullanılan buz aletleri için güvenlik kurallarını ve deney metotlarını kapsar. Mountaineering equipment - Ice-tools - Safety requirements and test methods This standard, specifies safety requirements and test methods ice-tools for use in mountaineering climbing.
EN 1385 Kano ve Akarsu Sporları İçin Kasklar Bu standard, kano ve doğal akarsu sporları için kasklara ait özellikleri kapsar. Helmets for canoeing and white water sports This standard includes helmets for canoeing and white sports.
EN 1497 Düşmeye karşı kişisel koruyucu donanım-Kurtarma kuşakları Bu standard, kurtarma kuşaklarına ait özellikleri, deney metotlarını, kullanma talimatlarını ve işaretlemeleri kapsar. Kurtarma kuşağı bir yükseklikten düşerken kişisel koruma sağlayan donanımın bir parçası değildir. Personal fall protection equipment - Rescue harnesses This European Standard specifies requirements, test methods, marking and information supplied by the manufacturer for rescue harnesses. Rescue harnesses conforming to this European Standard are used as components of rescue systems, which are personal fall protection systems.
EN 1498 Kurtarma Donanımı- Kurtarma Halkaları Bu standard, kurtarma halkalarının kullanım ve işaretlenmesine ait özellikleri, deney metotlarını ve talimatları kapsar. Bir kurtarma halkası bir yükseklikten düşerken kişisel koruma sağlayan donanımın bir parçası değildir. Personal fall protection equipment - Rescue loops
EN 15151 Dağcılık teçhizatı – Frenleme tertibatları – Kilitlenmesi elle kontrol edilen frenleme tertibatları, güvenlik kuralları ve deney metotları
Draft Document - Mountaineering equipment - Braking devices - Safety requirements and test methods; German version prEN 15151:2007
EN 1891 Yüksekten Düşmeye Karşı Personel Koruyucu Teçhizat-Düşük Uzamalı, Özlü Lif Halatlar Bu standard, çeşitli bütün çalışma konumları ve yeniden zorlama dahil olmak üzere halatla ulaşan personel tarafından kullanılan, halatlı kurtarma ve mağara bilimi araştırmalarında kullanmak için 8,5 mm'den 16 mm çapa kadar, örgülü, düşük uzamalı tekstil halatları kapsar. Personal Protective Equipment for the Prevention on Falls from a Height-Low Stretch Kernmantel Ropes This standard specifies to low stretch textile ropes of kernmantel construction from 8,5 mm to 16 mmdiameter, foruse by persons in rope access including all kinds of work positioning and restraint; for rescue and in speleolgy
EN 1909 İnsan taşımak için tasarımlanan havai hat tesisleri için güvenlik kuralları-Tahliye ve kurtarma
Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Recovery and evacuation
EN 341 Yüksekten Düşmeye Karşı Personel Koruyucu Teçhizat-İndirme Cihazları Bu standard yüksekten düşmeye karşı personel koruyucu cihazla birlikte kullanılabilecek kurtarma teçhizatı olarak indirme cihazlarına ait özellikleri, deney metotlarını işaretleme ve kullanma talimatlarını kapsar. Personal protective equipment against falls from a height; descender devices This standard specifies requirements test methods, marking and instructions for use for descender devices to be used in conjunction with personal protective equipment against falls from a height.
EN 353-2 Kişisel koruyucu donanım – Yüksekten düşmeye karşı – Bölüm 2: Esnek bir çapa halatını içeren kılavuzlanmış tipte düşme önleyici Bu standard, imalâtçı tarafından temin edilen kılavuzlanmış tipte düşme önleyicilerin özelliklerini, deney metotlarını, işaretlenmesini ve bir üst çapa noktasına sabitlenebilen esnek çapa halatını içeren kılavuzlanmış tipte düşme önleyicilerin ambalâjlanma özelliklerini kapsar Personal protective equipment against falls from a height - Part 2: Guided type fall arresters including a flexible anchor line This standard specifies the requirements, test methods, marking, information supplied by the manufacturer and packaging for guided type fall arresters including a flexible anchor line which can be secured to an upper anchor point
EN 354 Kişisel koruyucu donanım - Belirli bir yükseklikten düşmeye karşı - Bağlama tertibatı Bu standard, ayarlanabilen ve ayarlanamayan bağlama tertibatı için imalâtçı tarafından temin edilen özellikleri, deney metotlarını, işaretlemeyi ve ambalajlama özelliklerini kapsar. Personal fall protection equipment - Lanyards This European Standard specifies the requirements, test methods, marking, information supplied by the manufacturer and packaging for lanyards. Lanyards conforming to this European Standard are used as connecting elements or components in personal fall protection systems
EN 355 Kişisel Koruyucu Donanım Şok Emiciler Bu standard enerji absorplayıcıları için özellikleri, deney metotlarını, işaretlemeyi, imalâtçı tarafından temin edilen bilgiyi ve ambalâjlama özelliklerini kapsar Personal protective equipment against falls from a height; Energy absorbers This standard specifies the requirements, test methods, marking, information supplied by the manufacturer and packaging for energy absorbers
EN 358 Kişisel Koruyucu Donanım-Belirli Bir Yükseklikte Çalışma Güvenliğini Sağlamak ve Düşmeyi Önlemek İçin-Tutma Sistemleri, Çalışma Konumu İçin Kemerler ve Halatlar Bu standard çalışma konumu veya bu konumda tutma amacı için tasarlanmış kemerler ve halatları kapsar. Bu standarda imalatçı tarafından sağlanan bilgiler, işaretleme ve deneyler için kuralalrda dahildir. Personal protective equipment for work positioning and prevention of falls from a height-Belts for work positioning and restraint and work positioning lanyards This standard applies to belts and lanyards intended for the pupose of work positioning or restraint. It specifies the requirements, testing, marking and information supplied by the manufacturer
EN 361 Kişisel koruyucu donanım – Belirli bir yükseklikten düşmeye karşı – Tam vücut kemer sistemleri Bu standard, tam vücut kemer sistemleri için imalatçı tarafından temin edilen özellikler, deney metotları, işaretleme, bilgi ve ambalajlama özelliklerini kapsar. Personal protective equipment against falls from a height - Full body harnesses This standard specifies the requirements, test methods, marking, information supplied by the manufacturer and packaging for full harnesses
EN 362 Yüksekten düşmeye karşı kişisel koruyucu donanım - Bağlayıcılar Bu standard, bağlayıcılar için imalatçı tarafından sağlanan kuralları, deney metotlarını, işaretleme ve gerekli bilgiyi kapsar. Personal protective equipment against falls from a height - Connectors This document specifies the requirements, test methods, marking and information supplied by the manufacturer for connectors.
EN 363 Düşmeye karşı kişisel koruyucu donanım – Düşmeye karşı kişisel koruyucu sistemler Bu standard belirli bir yükseklikten düşmeye karşı kişisel koruyucu donanım olarak yararlanılan düşme önleyici sistemler için terim ve tarifleri genel özellikleri kapsar. Personal fall protection equipment - Personal fall protection systems This European Standard specifies the general characteristics and assembly of personal fall protection systems. It gives examples for the specific types of personal fall protection systems and describes how components may be assembled into systems.
EN 397 Endüstriyel Emniyet Şapkaları (Baretler) Bu standard endüstriyel emniyet şapkalarının fiziksel ve performans özelliklerini, deney metotlarını ve işaretlenmesini kapsar. Industrial Safety Helmets This standard specifies physical and performance requirements, methods of test and marking requrements for industrial safety helmets.
EN 50365 Alçak Gerilim Tesislerinde Kulanım İçin Elektriksel Olarak Yalıtımlı Başlıklar
Electrically insulating helmets for use on low voltage installations
EN 564 Dağcılık Teçhizatı-Yardımcı İp (Halat) Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları Bu standard, tırmanma dahil, dağcılıkta kullanılan bir G2 ve kılıftan meydana gelen bir makara üzerinde ve aynı uzunluklarda temin edilen yardımcı ip (halat) için deney metotlarını ve güvenlik kurallarını kapsar. Mountaineering equipment - Accessory cord - Safety requirements and test methods This European Standard specifies safety requirements and test methods for accessory cords, supplied on a drum or in separate lengths, for use in mountaineering including climbing.
EN 566 Dağcılık Teçhizatı-Kemerler-Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları Bu standard, dağcılıkta tırmanmada kullanılan kemerlerin güvenlik kurallarını ve deney metotlarını kapsar. Mountaineering equipment - Slings - Safety requirements and test methods
EN 567 Dağcılık Teçhizatı- İp Kenetleri Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları Bu standard dağcılıkta tırmanma dahil, kullanılan ip kenetlerinin güvenlik kurallarını ve deney metotlarını kapsar. Mountaineering equipment- Rope clamps- Safety requirements and test methods This standard specifies safety requirements and test methods for rope clamps for use in mounaineerings including climbing.
EN 795 Yüksekten Düşmeye Karşı Koruma-Ankraj Cihazları-Özellikler ve Deneyler Bu standard., yüksekten düşmeye karşı kullanıcısını koruyucu teçhizatla kullanımı amaçlanan ankraj cihazlarının özelliklerini deney metotlarını, kullanma talimatlarını ve işaretlenmesini kapsar. Protection against falls from a height-Anchor devices-Requirements and testing This standard specifies requirements, test methods and instructions for use and markins for anchor devices designed exclusively for use with personel protective equipment against falls from a heiseht.
EN 813 Düşmeye karşı kişisel koruyucu donanım – Otuma kuşağı Bu standard, alçak bir bağlama noktasının gerektiği yerlerde çalışma, konumlama ve tahditli sistemler için kullanılarak oturma kuşaklarının özelliklerini, deneylerini işaretlemesini etiketlenmesini ve kullanma talimatlarını kapsar Personal fall protection equipment - Sit harnesses This European Standard specifies requirements, testing, marking and information to be supplied by the manufacturer for sit harnesses to be used in restraint, work positioning and rope access systems, where a low point of attachment is required.
EN 892 Dağcılık teçhizatı - Dinamik dağcılık halatları – Güvenlik kuralları ve deney metotları Bu standard, tırmanma dâhil, dağcılıkta kullanmak için kernmantel yapısındaki dinamik halatlara (tekli, yarım ve ikiz halatlar) ait güvenlik kurallarını ve deney metotlarını kapsar. Mountaineering equipment - Dynamic mountaineering ropes - Safety requirements and test methods This Standard specifies safety requirements and test methods for dynamic ropes (single, half and twin ropes) in kernmantel construction for use in mountaineering including climbing.
EN 909 Dağcılık teçhizatı-Kaya demirleri-Güvenlik kuralları ve deney metotları
Mountaineering equipment - Rock anchors - Safety requirements and test methods